Toiminta-ajatus ja arki

Perhekotimme on sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallinen, virikkeellinen ja kodinomainen kasvupaikka, joka tarjoaa pysyviä ihmissuhteita, sekä asettaa turvalliset rajat. Perhekoti pyrkii elämään mahdollisimman ”normaalin” perheen arkea, jota rytmittävät koulunkäynti, vapaa-aika, kotiaskareet, harrastukset, lomat, retket, juhlat ym. toiminta.

Tavoitteena on turvata lapsen/nuoren normaali kasvu ja kehitys sekä tukea heitä kasvamaan tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisiksi aikuisiksi. Tärkeää on, että lapsi/nuori oppisi näkemään omat kykynsä ja vahvuutensa, jotka kantavat häntä elämässä sekä luottamaan, että hänestä välitetään.

Koulunkäynnin tukeminen

Panostamme koulunkäynnin tukemiseen. Näemme koulunkäynnin onnistumisen keskeisenä pilarina kasvulle ja kehitykselle. Teemme tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Tarvittaessa voimme järjestää tilapäistä kotiopetusta. Kaksi yhtenäiskoulua, ammattikoulu sekä lukio sijaitsevat lähellä perhekotiyksiköitä.

Kotiaskareet

Perhekodissamme osallistetaan jokainen lapsi/nuori kotiaskareisiin, jotta hän oppisi iänmukaista vastuuta. Ruoanlaittoon ja siivoukseen osallistumalla oppitaan olennaisia elämänhallinnantaitoja ja yhteistoimintaa.

Harrastustoiminta

Tavoitteena on, että jokaiselle lapselle/nuorelle löytyisi säännöllinen, oman kodin ulkopuolinen harrastus urheilun, musiikin tai taiteen parissa. Perhekodissamme tehdään kausiluonteisia laskettelu- ja hiihtoreissuja sekä kala- ja patikointiretkiä. Perhekodin ympäristö mahdollistaa myös monipuolisen harrastustoiminnan. Lapsia ja nuoria tuetaan ja kannustetaan luomaan kaverisuhteita ja yhteistoimintaa, joihin harrastukset antavat hyvän mahdollisuuden. 

Yhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä sijoitetun lapsen perheen, sijoittavan kunnan sosiaalitoimen sekä muiden lasta / nuorta koskevien yhteistyötahojen kanssa.

Henkilökunta

Perhekodissamme on osaava, työhönsä sitoutunut henkilökunta. Siikasaaren yksikössä perhekodin vanhemmista toinen on erityisopettaja ja toinen luokanopettaja. Lisäksi toisella on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajan koulutus. Lisäksi Siikasaaren yksikössä työskentelee päätoimisesti lähihoitaja, osaamisalanaan mielenterveys- ja päihdetyö. Siikasaaren yksikössä työskentelee myös osa-aikaisesti lähihoitaja / sosionomi-opiskelija ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.

Halkokarin yksikön vastaava / perhekotivanhempi on ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja toinen vanhemmista on konstaapeli ja koiraohjaaja, joka opiskelee parhaillaan lähihoitajaksi osaamisalanaan mielenterveys- ja päihdetyö. Halkokarin yksikössä työskentelee myös osa-aikaisesti nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Molempien yksiköiden käytössä on ensihoitaja / psykiatrinen sairaanhoitaja, jota voi konsultoida tarpeen vaatiessa. Yksiköt tekevät joustavaa yhteistyötä keskenään. Henkiökunnalla on toimiva työnohjaus Traumaterapiakeskuksen kautta. Osallistumme alan koulutuksiin vuosittain.