Toiminta-ajatus ja arki

Perhekotimme on sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallinen, virikkeellinen ja kodinomainen kasvupaikka, joka tarjoaa pysyviä ihmissuhteita, sekä asettaa turvalliset rajat. Perhekoti pyrkii elämään mahdollisimman ”normaalin” perheen arkea, jota rytmittävät koulunkäynti, kotiaskareet, harrastukset, lomat, retket, juhlat ym. toiminta.

Tavoitteena on turvata lapsen/nuoren normaali kasvu ja kehitys sekä tukea heitä kasvamaan tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisiksi aikuisiksi. Tärkeää on, että lapsi/nuori oppisi näkemään omat kykynsä ja vahvuutensa, jotka kantavat häntä elämässä sekä luottamaan, että hänestä välitetään.

Koulunkäynnin tukeminen

Panostamme koulunkäynnin tukemiseen. Lapsi / nuori kohdataan päivittäin läksyjen teon merkeissä. Läksyjen teon puitteissa harjoitellaan elämänhallinnantaitoja: mm. suunnitelmalllisuutta, aikatauluttamista, tehtävän aloittamista ja loppuunsaattamista. Näemme koulunkäynnin onnistumisen keskeisenä pilarina kasvulle ja kehitykselle. Teemme tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Tarvittaessa voimme järjestää tilapäistä kotiopetusta.Henkilökunnastamme kolmella on opettajan pätevyys. Peruskoulu, ammattikoulu sekä lukio sijaitsevat lähellä perhekotiyksiköitä.

Kotiaskareet

Perhekodissamme osallistetaan jokainen lapsi/nuori kotiaskareisiin, jotta hän oppisi iänmukaista vastuuta. Ruoanlaittoon ja siivoukseen osallistumalla oppitaan olennaisia elämänhallinnantaitoja ja yhteistoimintaa.

Harrastustoiminta

Tavoitteena on, että jokaiselle lapselle/nuorelle löytyisi säännöllinen, oman kodin ulkopuolinen harrastus urheilun, musiikin tai taiteen parissa. Perhekodissamme tehdään kausiluonteisia laskettelu- ja hiihtoreissuja sekä kala- ja patikointiretkiä. Perhekodin ympäristö mahdollistaa myös monipuolisen harrastustoiminnan. Lapsia ja nuoria tuetaan ja kannustetaan luomaan kaverisuhteita ja yhteistoimintaa, joihin harrastukset antavat hyvän mahdollisuuden. 

Yhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä sijoitetun lapsen perheen, sijoittavan kunnan sosiaalitoimen sekä muiden lasta / nuorta koskevien yhteistyötahojen kanssa.

Henkilökunta

Perhekodissamme on osaava, työhönsä sitoutunut henkilökunta. Siikasaaren yksikössä perhekodin vastaava / äiti on ammatiltaan erityisopettaja. Halkokarin yksikön vastaava / äiti on ammatiltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Perhekodissa ympärivuorokautisesti asuvien perhekotivanhempien lisäksi yksiköissä työskentelee päätoimisesti erityisopettaja, ma/ke/fy:n aineenopettaja, kodinhoitaja ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Henkilökunnalla on toimiva työnohjaus ja koulutuksiin osallistutaan säännöllisesti.